• 852db62f85c8f75dee0cf48674839927.jpeg

  852db62f85c8f75dee0cf48674839927.jpeg

 • 08b8974d4857eb472c67efbe2ffd28e2.jpeg

  08b8974d4857eb472c67efbe2ffd28e2.jpeg

 • 2de2236d78093f060556c0f861ba54c4.jpeg

  2de2236d78093f060556c0f861ba54c4.jpeg

 • 8ff30ae046ce613dad470f9d5810ea11.jpeg

  8ff30ae046ce613dad470f9d5810ea11.jpeg

Informace pro účastníky

Mohou vycestovat na školní zájezd do zahraničí (zejména do Velké Británie) i NEZLETILÍ studenti, kteří nemají české občanství (český pas)?

 1. i) pokud se jedná o státní příslušníky EU, platí pro ně stejná pravidla jako pro české občany - musí mít platný cestovní doklad nebo doklad totožnosti.
 2. ii) pokud se jedná o příslušníky třetích zemí (nejčastěji Ukrajinci, Rusové, Vietnamci...) vlastní cestovní doklad a/nebo vízum není vyžadován. Musí mít s sebou ale formulář "Seznam cestujících". U studentů, kteří jsou občany třetích zemí s vízovou povinností a kteří mají v ČR povolen pobyt, mohou nastat dvě situace:
 3. a) žák / student má vlastní cestovní doklad s povolením k pobytu. V takovém případě bude "Seznam cestujících" sloužit jako vízum.
 4. b) žák / student nemá vlastní cestovní doklad s povolením k pobytu, je zapsán v cestovním dokladu rodiče. V takovém případě bude "Seznam cestujících" sloužit zároveň jako vízum a zároveň jako cestovní doklad. Musí být opatřen fotografií cizince.

Postup před vycestováním:

Zástupce školy nebo student či jeho zákonný zástupce si na pracovišti MV ČR vyzvedne formulář „Seznam cestujících“.

Formulář vyplní a potvrdí škola, v případě cizinců bez vlastních dokladů jej opatří fotografiemi.

Cizinec, jeho zákonný zástupce nebo zástupce školy s plnou mocí sepsanou za tímto účelem se dostaví s vyplněným Seznamem cestujících na pracoviště Ministerstva vnitra ČR, kde bude formulář potvrzen ze strany MV ČR. Pokud je cizinci nad 15 let, plnou moc podepisuje sám, za mladší cizince ji podepisují jejich zákonní zástupci.

 

Mohou vycestovat na školní zájezd do zahraničí (zejména do Velké Británie) i ZLETILÍ studenti, kteří nemají české občanství (český pas)?

 1. i) pokud se jedná o státní příslušníky EU, platí pro ně stejná pravidla jako pro české občany - musí mít platný cestovní doklad nebo doklad totožnosti.
 2. ii) pokud se jedná o příslušníky třetích zemí (nejčastěji Ukrajinci, Rusové, Vietnamci...) musí si individuálně zažádat o víza na příslušné ambasádě.

 Je možné cestovat do Velké Británie jen s občanským průkazem? 

Ano, je. Občanský průkaz musí být se strojově čitelnými údaji. S občanským průkazem je možné cestovat do Velké Británie po celé přechodné období po Brexitu (t.j. do 31.12.2020), z dlouhodobého hlediska ale bude lepší vyřídit si cestovní pas.  Viz stránky Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 

Kdo nese za nezletilé účastníky odpovědnost po dobu konání zájezdu?

 Zájezdy jsou pořádány školou, jedná se o školní akci, tj akci pořádanou v přímé souvislosti s vyučováním. Odpovědnost za nezletilé účastníky zájezdu nese pedagogický dozor, který účastníky doprovází. Po dobu pobytu v hostitelských rodinách či ve škole, kdy nezletilí účastníci nemohou být pod fyzickým dozorem pedagoga, je za ně zodpovědná hostitelská rodina, resp. škola. Pokud se škola, která zájezd organizuje, rozhodne, že nezletilí účastníci mohou mít večerní vycházky a rozchody během zájezdu, doporučujeme nechat si od zákonných zástupců nezletilých účastníků podepsat souhlas s vycházkami.

 

Musí se studenti připojišťovat? Jaké mají sjednané cestovní pojištění? 

Všichni účastníci zájezdu jsou pojištění u pojišťovny Union, a.s.